Optikai szenzorokon alapuló méréstechnika

Az optikai szálak szerkezeti módosításával fizikai mennyiség mérésére alkalmas szenzorok alakíthatók ki. A szenzorokra optikai szálon keresztül szélessávú fényt juttatva a nyugalmi állapothoz képest a fizikai mennyiséggel arányos hullámhossz válasz eltolódás tapasztalható. Ezt kihasználva a szenzorok megfelelő mechanikai kialakításával különféle fizikai mennyiségek mérésére alkalmas szenzort lehet kialakítani, úgymint elmozdulást, nyomást, rezgést, torziót, hőmérsékletet mérő eszközöket.


A szenzor meghajtását pusztán szélessávú optikai jel biztosítja és a reflektált jel milyenségéből lehet a fizikai mennyiség mértékére, annak változására következtetni.
Olyan helyeken, ahol a hagyományos szenzorok elektromos jellel történő ellátása problémás, vagy veszélyes lehet, ott kimondottan jó alternatíva lehet az optikai jelekkel dolgozó, a mérés helyszínén csak optikai kábelek telepítését feltételező rendszer.
A jelfeldolgozás ill. a szélessávú jel biztosítását végző eszköz természetesen igényel áramforrást, de ennek elhelyezése a mérési ponttól távol is megvalósítható.

Alkalmazási területe az optikai szenzoroknak igen széleskörű. Néhány példa:


• Építő mérnöki alkalmazások (út, vasút, híd)

• Geológia vizsgálatok (elmozdulások regisztrálása)


• Gépészeti vizsgálatok (rezgések, nyúlások, torziós mozgások vizsgálata)

A különféle szenzorok bizonyos peremfeltételek mellett sorba kapcsolhatók, így egyazon mérőjellel vizsgálva két különböző hullámhosszra hangolt szenzor válaszjeleit a mérések egyidejűsége, szinkronitása könnyedén biztosítható (pl. hőmérséklet és elmozdulás egyidejű vizsgálatával könnyen lehet dilatációs elmozdulást leírni a hőmérséklet függvényében.
Földrajzilag kiterjedt területen végzett mérések esetén egy teljes mérő-, adatgyűjtő rendszer építhető ki, mely segítségével egy vagy több központi helyen jeleníthetők meg a mérési eredmények. A megfelelő riasztási küszöbszintekkel és értesítési hierarchiával egy teljes felügyeleti rendszer valósítható meg.
Az optikai szenzorok segítségével megvalósítható méréstechnikai rendszerek tervezésében és kivitelezésében tudunk segítséget nyújtani.